TUS

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Prowadzimy zajęcia w małych grupach i przyjaznej atmosferze, pod okiem doświadczonych specjalistów. Trening dla najmłodszych prowadzony jest w formie zabawy, by nasze pociechy czuły się bezpieczne i zmotywowane. W trakcie zajęć między innymi dzięki odgrywanym scenkom dzieci mają szansę zrozumieć mechanizmy zachowań i emocji, przez co łatwiej je uwewnętrzniają i asymilują. Zadaniem trenera jest podążanie za dzieckiem i wspieranie go na każdym etapie drogi.

 

Jakie możliwości daje nam TUS?
 – odkrywamy nowego siebie
– nawiązujemy bezpieczne relacje rówieśnicze
– rozpoznajemy uczucia i emocje swoich oraz innych osób
– uczymy się aktywnego słuchania
–  jasno określamy granice
–  znamy sposoby samoregulacji
– wiemy, jak rozwiązać konflikty bez przemocy

Trening Umiejętności Społecznych jest m.in.:  rekomendowany jeśli Twoje dziecko:
– ma trudności w kontaktach społecznych,
– przejawia trudności z dostosowaniem się do norm i zasad,
– popada w konflikty,
– jest nieśmiałe, wycofane,
–  ma trudność w odnalezieniu się w grupie,
–  ma trudności w rozpoznawaniu, nazywaniu, regulowaniu emocji,
– ma dodatkowe trudności związane z odchyleniami rozwojowymi