Mediacje rodzinne

MEDIACJE RODZINNE

Czym są?

Sposobem na rozwiązanie sporu powstałego pomiędzy członkami rodziny. Celem mediacji jest wspólne wypracowanie porozumienia, a mediator pełni jedynie funkcję moderatora rozmowy.

Dlaczego warto?

Spory rodzinne mają wyjątkowo delikatną naturę, gdyż dotyczą spraw nam najbliższych i niejednokrotnie są nacechowane dużym ładunkiem emocjonalnym. Gdy trwamy w konflikcie od dłuższego czasu, zapominamy o tym co było kiedyś dobre, a wzajemne oczekiwania i oskarżenia przysłaniają nam perspektywę przyszłości. Subiektywny punkt widzenia, brak dystansu i poczucie zranienia czasami odbiera nam możliwość porozumienia się. Człowiek przetwarza świat na swój własny, wyjątkowy sposób, dlatego to co dla nas wydaje się być oczywistym, dla drugiej osoby może być czymś zupełnie obcym. Tkwiąc w sporze może nam się wydawać, że staramy się jak najlepiej zrozumieć drugą osobę, jednak faktycznie dalej jesteśmy osadzeni w własnej wersji wydarzeń. Z czasem nabieramy pewności, że dochodzimy do ściany, miejsca z którego nie ma już odwrotu. Gdy powstaje impas często jedyną słuszną decyzją wydaje się zerwanie relacji bądź droga sądowa. Nie warto się jednak poddawać, należy podjąć wyzwanie i spróbować rozwiązać konflikt samodzielnie, lecz w nowy, dotąd nieznany sposób. Z pomocą przychodzą mediacje rodzinne. Mediator jako osoba bezstronna i nieoceniająca stworzy przestrzeń do spokojnej rozmowy, powtórnego przeanalizowania swoich potrzeb i oczekiwań, a także pozwoli zrozumieć nam punkt widzenia drugiej osoby. Mediator prowadzi rozmowę tonując emocje stron, co stanowi fundament do wzajemnego zrozumienia. Podczas spotkania staram się skupić na rozwiązaniu problemu bardziej niż na rozpamiętywaniu przeszłości.

Dzięki mediacjom strony konfliktu będą czuły się wysłuchane i zrozumiane, oraz będą miały poczucie, że samodzielnie rozwiązały problem bez wygranych i przegranych.

Mediacje dotykają głównie  trudności:

  • na tle rozwodowym

  • na tle rodzicielskim

  • finansowych

  • spadkowych

  • międzypokoleniowych

  • ustalenia kontaktu z dzieckiem.