Terapia indywidualna

TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

Podstawowym założeniem terapii psychodynamicznej jest wprowadzenie do świadomości możliwie jak największej ilości treści zawartych w obszarze nieświadomym. Celem tej metody jest poszukiwanie wewnętrznych konfliktów, które przyczyniają się do pogorszenia stanu psychicznego, a następnie wspólnie z terapeutą przepracowanie ich, dzięki czemu następuje poprawa samopoczucia i funkcjonowania pacjenta.

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na dialogu między pacjentem, a psychoterapeutą. Praca podczas spotkania terapeutycznego opiera się na treściach, które wnosi pacjent. Pacjent w czasie spotkania terapeutycznego opowiada o tym, o czym w danej chwili ma chęć mówić, o sprawach bieżących, swoich myślach, skojarzeniach, snach czy fantazjach.

Psychoterapia psychodynamiczna jest pomocna w przypadku:

  • zaburzeń lękowych (nerwica lękowa),
  • zaburzeń nastroju,
  • zaburzeń osobowości,
  • odczuwania niepokoju,
  • trudności w codziennym funkcjonowaniu,
  • trudnościach w relacjach z innymi ludźmi.

Czas trwania terapii jest kwestią indywidualną. Zależy od rodzaju i głębokości zaburzeń. Zazwyczaj terapia trwa od sześciu do kilkunastu miesięcy, jak również spotkania terapeutyczne mogą odbywać się w okresie kilku lat. Spotkania z terapeutą odbywają się typowo 1 do 2 razy w tygodniu, czas sesji wynosi 50 minut.