Socjoterapia

SOCJOTERAPIA

 

Forma Terapii Zajęciowej rozwijająca, kształtująca i wzmacniająca właściwe relacje społeczne i stopniowo eliminująca zachowania społecznie nieakceptowalne. Dzięki temu oddziaływaniu uczestnik zajęć nabywa kompetencji społecznych – nabywa umiejętności odczytywania własnych emocji i ich wyrażania, odczytywania emocji innych ludzi i reagowania na nie w konstruktywny sposób. W trakcie procesu terapeutycznego uczestnik nabywa pewności siebie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Istotnym elementem socjoterapii jest nabywanie umiejętności funkcjonowania w grupie, budowania właściwych relacji, poczucia przynależności i bezpieczeństwa co z kolei wpływa na umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i zdolność integracji społecznej.

Jeśli zmagasz się z niepełnosprawnością, odczuwasz samotność, smutek, wyobcowanie, jeśli kochasz ludzi, ale nie wiesz jak nawiązać relacje i przełamać pierwsze lody lub po prostu kontakt z ludźmi sprawia Ci przyjemność i chcesz się zrelaksować, to to są właśnie zajęcia dla Ciebie.