Klaudia Skowera

Magister psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna z neuropsychologią, absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jest na etapie końcowym szkoły przygotowującej do zawodu terapeuty zajęciowego. Posiada ponad trzy letnie doświadczenie jako psycholog oraz terapeuta w środowiskowym domu samopomocy dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną.
Swoją pracą stara się poprawiać jakość życia owych osób, a także ich rodzin. Jako psycholog skupia się na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, terapeutycznego oraz opracowywaniu planów interwencji. Jej oddziaływania odbywają się zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Jej wiedza oraz umiejętności pozwalają wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w radzeniu sobie z wyzwaniami życia codziennego, rozwijaniu umiejętności emocjonalnych oraz adaptacyjnych niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Taka forma wsparcia ma ogromny wpływ na poprawę jakości życia zarówno osób niepełnosprawnych, ale także ich najbliższych , którzy często potrzebują wsparcia emocjonalnego, zmniejszenia poczucia izolacji czy pomocy w akceptacji swojej sytuacji.

W centrum Klaudia prowadzi:
– Pomoc psychologiczną, wsparcie indywidualne oraz grupowe dla rodzin oraz bliskich osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną