Katarzuna Rusek

W takcie studiów magisterskich o kierunku „Poradnictwo i mediacje” poszukując swojej życiowej drogi ukończyła studia podyplomowe z „Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego” oraz kurs „Mediacji rodzinnych”. Jej kariera mocno skupiła się na nauczaniu, a przeszło dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, poparte licznymi studiami podyplomowymi, kursami i szkoleniami zostało wzmocnione najważniejszym z możliwych egzaminów- bycia mamą ośmio- i trzylatka. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dziećmi na różnych etapach rozwojowych- począwszy od młodszego wieku przedszkolnego po dorastającą młodzież. Niespokojna dusza której nigdy nie wystarczały zwykłe standardy edukacyjne wciąż poszukiwała nowych rozwiązań. Pasjonatka mnemotechnik, planu daltońskiego, metod aktywizujących, Labana i pedagogiki zabawy. Podstawą jej działania jest przekonanie, że dzieci najlepiej uczą się gdy nie są świadome nauki- podczas zabawy, własnych doświadczeń i eksperymentów. Pragnąc jak najlepiej pomóc swoim uczniom ukończyła Oligofrenopedagogikę na Społecznej Akademii Nauk. Rosnąca liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pierwotne zainteresowanie rozwiązywaniem konfliktów po latach skierowało ją z powrotem na tory pracy z dzieckiem, które pogubiło się na swojej drodze przy pomocy- Treningu Umiejętności Społecznych. Głęboko wierzy, że współpraca z rodzicami, konsekwencja i wytrwała praca z dzieckiem potrafi zdziałać cuda.