Elżbieta Dyrek

Ukończyła Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz szkolenie specjalizacyjne Psychoterapia dzieci i młodzieży prowadzonego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Psycholog, psychoterapeuta, specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi, dziećmi w wieku szkolnym oraz całą rodziną. 

Posiada doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, z zaburzeniami rozwoju, trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, problemami szkolnymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ADHD. Prowadzi psychoterapie indywidualne, rodzinne, pracuje z dziećmi i młodzieżą indywidualnie oraz grupowo. Wspiera rodziców poprzez konsultacje rodzicielskie. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych i Treningu Kontroli Złości. 

W swojej pracy terapeutycznej kieruje się zasadami psychoterapii systemowej i koncepcji integracyjnych, podlega stałej superwizji. Kluczową wartością w jej pracy jest budowanie zaufania, bezpiecznej relacji, empatia oraz indywidualne podejście do każdej osoby.

Aktualnie pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnozą, terapią indywidualną oraz wsparciem psychologicznym dla rodziców i nauczycieli. Nieustannie poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Doświadczenie zawodowe nabywała podczas praktyk i staży zawodowych, w tym na oddziałach psychiatrycznych dorosłych, dzieci i młodzieży szpitala klinicznego,  pracę w szkole integracyjnej, przedszkolach oraz poradniach. 

W Centrum Elżbieta prowadzi:

– psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, terapię rodzin

– konsultacje dla rodziców

– zajęcia grupowe z zakresu treningu umiejętności społecznych (TUS)