Cennik -Dzieci i młodzież

Diagnozy

Psychoterapie, Konsultacje, Psychoedukacja

Fizjoterapia

UWAGA!
*Ilość spotkań jest indywidualnie dopasowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. 
**(konsultacje dotyczące trudności emocjonalnych i rozwojowych dzieci i młodzieży,
trudności wychowawczych, adaptacji do przedszkola lub szkoły)