”Lekarstwem na smutek jest ruch. Receptą na siłę – działanie.”

Elbert Hubbard

Głównym celem naszych starań w Centrum Psychoterapii i Jakości Życia PRO-BALANCE jest kompleksowe udzielanie pomocy i wsparcia Pacjentom w podejmowanych przez nich działaniach w zakresie utrzymania właściwej kondycji psychicznej i zdrowia psychicznego

  • Nasze usługi adresujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Koncentrujemy się na holistycznym podejściu do współpracy z Pacjentem starając się dostarczyć maksymalnie szerokiego zakresu wsparcia
  • Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe, w tym zajęcia w języku migowym
  • Oferujemy autorski program zajęć dla dzieci mający na celu rozwijanie u nich zdolności uczenia się
  • Naszą specjalnością są również treningi umiejętności społecznych TUS’y
  • Prowadzimy coaching zawodowy, mentoring oraz treningi umiejętności psychologa doagnosty dla studentów i/lub początkujących psychologów chcących wejść do zawodu
  • Zapewniamy wsparcie logopedy, fizjoterapeuty i psychodietetyka

Pomieszczenia w Centrum dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres pomocy i wsparcia

Diagnozy w kierunku zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży

Terapie indywidualne, grupowe, mediacje rodzinne i par

Konsultacje i grupy wsparcia dla rodziców, opiekunów, przyjaciół, znajomych osób z niepełnosprawnościami

Coaching zawodowy, rodzicielski, mentoring

Warsztaty i treningi adresowane dla studentów i początkujących psychologów z praktycznego podejścia do zawodu

Zajęcia rozwijające, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacji

Co nas wyróżnia